Hài Tết 2017 Hay Nhất – Hài Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang 2017, xem video hài tết 2017 mới nhất Hài Tết 2017 Hay Nhất - Hài Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang 2017
Danh sách các tiểu phẩm hài trong video:
1/ Hài Hoài Linh – Đại Náo Chợ Trời
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Trường Giang, Long Đẹp Trai, Lê Thúy

2/ Hài Hoài Linh – Chí Tài Nhà Hoang
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai, Mai Nguyễn, Thanh Tân

3/ Hài Ăn Trộm: Hoài Linh – Chí Tài
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh – Chí Tài – Long Đẹp Trai

4/ Tiểu Phẩm Hài Bệnh Lạ
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Hứa Minh Đạt, Lê Hoàng, Phi Nga, Quách Ngọc Tuyên, Thái Quốc Nguyên, Gia Linh, Mai Nguyễn

5/ Tiểu Phẩm Hài ÔSin Là Ông Nội
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Long Đẹp Trai (Văn Long), Trường Giang, Nam Thư

6/ Tiểu Phẩm Hài Tam Cô Chống Ề
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Thanh Thủy, Phi Phụng, Hoàng Sơn
Xem hài tết mới nhất và cập nhật tin tức tết 2017

Nhấn like hoặc chia sẻ g+ để xem nhanh hơn!

COMMENT FACEBOOK