Hài tết Xuân Hinh, Quang Thắng – Rể Nội, Rể Ngoại – Xuân Phát Tài 5 – Hài Hải Ngoại hài tết xuân hinh
Thể loại: Hài Tết 2016 2017
Nguồn: Youtube Xuân Hinh Official Channel
Tác giả: Đinh Tiến Dũng
Biểu diễn: NS Xuân Hinh, NSThanh Thanh Hiền, NS Quang Thắng.

Nhấn like hoặc chia sẻ g+ để xem nhanh hơn!

COMMENT FACEBOOK