Nhấn like hoặc chia sẻ g+ để xem nhanh hơn!

COMMENT FACEBOOK

Cười bể bụng với clip “Nghệ sĩ Hoà Hiệp và Thuý Diễm tập đọc và hát thử theo ngôn ngữ “tiếq việt” của PGS.TS Bùi Hiền”.
Hoà Hiệp và Thuý Diễm tập đọc và hát thử theo ngôn ngữ